Top Rated

Werelddag voor persvrijheid 2020 – Thema en gastland

Werelddag voor persvrijheid is een initiatief van de Verenigde Naties om de fundamentele principes van de pers te vieren en ook om de regering eraan te herinneren de inzet van persvrijheid te respecteren. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties startte de Werelddag voor persvrijheid in 1993 en wordt, na een voorstel dat op de 26e Algemene Conferentie van UNESCO in 1991 is aangenomen, sindsdien jaarlijks op 3 mei gehouden. Deze dag markeert ook de verjaardag van de verklaring van Windhoek.

Het doel van deze dag is om te focussen op persvrijheid en professionele ethiek voor mediaprofessionals. Het is een gelegenheid om hulde te brengen aan journalisten wier leven door plicht is vernietigd; de fundamentele waarden van persvrijheid respecteren; de wereldwijde vrijheid van de media evalueren; media te beschermen tegen aanvallen op hun onafhankelijkheid.

“Vrijheid van meningsuiting – een mensenrecht”

Zoals vermeld in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is vrijheid van meningsuiting een fundamenteel mensenrecht.

Thema Wereldpersvrijheidsdag 2020 – “Journalistiek zonder angst of gunst.”

Dit jaar heeft UNESCO in een steeds gecompliceerdere mediaomgeving een wereldwijde media- en socialemediacampagne gelanceerd met het thema ‘Journalistiek zonder angst of gunst’. Het is onderverdeeld in drie subthema’s die zich zullen concentreren op-

  • Veiligheid van vrouwen en mannen Journalisten en mediamedewerkers.
  • Onafhankelijke en professionele journalistiek zonder politieke en commerciële invloed.
  • Gendergelijkheid in alle aspecten van de media.

Op 3 mei zijn er wereldwijd nationale en lokale activiteiten, met anderen in de vorm van online discussies en workshops voor World Press Freedom Day.

Gastheer van de World Press Freedom Conference 2020

De World Press Freedom Conference wordt sinds 1993 jaarlijks georganiseerd en biedt journalisten, leden van het maatschappelijk middenveld, nationale autoriteiten, wetenschappers en het grote publiek de mogelijkheid om opkomende kwesties van persvrijheid en journalistenbescherming aan te pakken en samen te werken om oplossingen te vinden.

Nederland is het gastland voor de World Press Freedom Conference 2020.

De conferentie was gepland op het World Forum in Den Haag door UNESCO en Nederland van 22-24 april en zal nu plaatsvinden op dezelfde locatie van 18-20 oktober. De Werelddag van de persvrijheid (3 mei) en de Internationale dag om de straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten (2 november) te beëindigen worden een gezamenlijk feest.

Als reactie op het besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie om COVID-19 tot een wereldwijde pandemie te verklaren, werd besloten de conferentie uit te stellen om de kosten en risico’s voor de betrokken mensen te verminderen.

UNESCO / Guillermo Cano World Press Freedom Prize Prize

De winnaar van de UNESCO / Guillermo Cano World Press Freedom Prize Award 2020 wordt op 3 mei bekend gemaakt en de uitreiking vindt in oktober plaats tijdens de World Freedom Press Conference in Den Haag.

De prijsuitreiking is een initiatief van de Raad van Bestuur van UNESCO en zal op 3 mei formeel worden uitgereikt door de directeur-generaal van de organisatie ter gelegenheid van Wereldpersvrijheidsdag.

De prijs werd genoemd ter ere van Guillermo Cano Isaza, een Colombiaanse journalist die op 17 december 1986 werd vermoord voor de kantoren van zijn krant El Espectador in Bogotá, Colombia.